Mykietyn 3 - Oliva-Soto 2011

fot: Marcin Oliva-Soto

Paweł Mykietyn

26 czerwca 2013

Postmodernista najczystszej krwi. Swobodnie żongluje stylistycznymi konwencjami, znosi podział między muzyką wysoką i niską, jest pośrednikiem między światem akademii a popkultury. Znane dla ucha melodyczne gesty i oswojone współbrzmienia montuje z dźwiękami obcymi, inwazyjnymi lub strukturami mikrotonowymi, brzmieniami odrealnionymi, na granicy jawy i snu. Lubi drażnić, doprowadzać emocje słuchaczy do temperatury wrzenia. Mistrz metafory, doskonały dramaturg.