OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maciej Jabłoński

26 czerwca 2013

Jego muzyka jest polimorficzna, myślana mozaikowo, wielowątkowa, a mimo to zadziwiająco spójna. Melodyczny rozmach, orgia rytmów, harmoniczna fantazja, dynamiczne kontrasty i agogiczna zmienność służą ekspresji. Bo muzyka powinna odzwierciedlać ludzkie życie, jego rozmaite emocjonalne stany i wyrazowe odcienie.